CONTACT US


PHUKET SMART BUS CO., LTD.

บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด

เซ็นทรัล อีสท์ ภูเก็ต (โฮมเวิร์ค) ชั้น 1

79 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

076-685338