ภูเก็ต สมาร์ท บัส

สนามบินนานาชาติภูเก็ต - หาดราไวย์

สอบถามสข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด
PHUKET SMART BUS CO., LTD.
9/8 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 8300

 : @pksb

 : info@phuketsmartbus.com

: 086-306-1257