ภูเก็ต สมาร์ท บัส

สนามบินนานาชาติภูเก็ต - หาดราไวย์


ป้ายจอด ภูเก็ต สมาร์ท บัส

Phuket Smart Bus - Timetable

วิธีการชำระเงิน

cash-pksb

1.ชำระด้วยเงินสด

  • 100 บาท/เที่ยว/ผู้โดยสาร 1 คน
  • เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเที่ยวเดียว
  • กรุณาเตรียมเงินให้พอดี
  • กรุณาเรียกรับตั๋วทุกครั้งหลังชำระเงิน
qr-pksb

2.พร้อมเพย์

  • 100 บาท/เที่ยว/ผู้โดยสาร 1 คน
  • เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเที่ยวเดียว
  • กรุณาเรียกรับตั๋วทุกครั้งหลังชำระเงิน

สอบถามสข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด
PHUKET SMART BUS CO., LTD.
9/8 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 8300

 : @pksb

 : info@phuketsmartbus.com

: 086-306-1257

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.