การชำระเงิน

สะดวกสบายด้วยการชำระเงินที่หลากหลาย


1. ชำระด้วยเงินสด

  • 100 บาท/เที่ยว/ผู้โดยสาร 1 คน
  • เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเที่ยวเดียว
  • กรุณาเตรียมเงินให้พอดีไม่สามารถทอนเงินได้
  • กรุณาเรียกรับตั๋วทุกครั้งหลังชำระเงิน


2. พร้อมเพย์

  • 100 บาท/เที่ยว/ผู้โดยสาร 1 คน
  • เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเที่ยวเดียว
  • กรุณาเรียกรับตั๋วทุกครั้งหลังชำระเงิน

อัตราค่าโดยสาร

เมื่อใช้การชำระเงินด้วย ภูเก็ต แรบบิทการ์ด

100baht