การชำระค่าโดยสาร*

This post is also available in: enEnglish (อังกฤษ)

บัตรแรบบิท (ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง)

บัตรมีค่าธรรมเนียม 100 บาท สามารถใช้ได้ 5 ปี (ราคาบัตรไม่รวมเงินพร้อมใช้). 

บัตร 1ใบ /1 คนบัตรมีจำหน่ายบนรถในราคา 300 บาท (ค่าธรรมเนียม 100 บาท + เงินพร้อมใช้ 200  บาท)

–  เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้บริการซ้ำ (1ใบ ใช้ได้ 1 คน)

ชำระเงินออนไลน์

170 บาท / เที่ยว/ คน
 – เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นครั้งเดียว

เงินสด (ราคาเหมาจ่าย)

170 บาท / เที่ยว/ คน
 – เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นครั้งเดียว