การชำระค่าโดยสาร

How to use Phuket Rabbit Card - Phuket Smart Bus
Buy Phuket Smart Card for Fare Payment

Payment - ชำระค่าโดยสาร Phuket Smart Bus

Payment – ชำระค่าโดยสารของ Phuket Smart Bus​

ชำระค่าโดยสารของ Phuket Smart Bus ด้วยบัตร Phuket  Rabbit หรือบัตร Rabbit เท่านั้น ไม่รับเงินสด

บัตรโดยสารใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 คน

แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตรตอนขึ้น

ระบบจะหักเงินเต็มจำนวนของปลายทาง คำนวณจากจุดที่ผู้โดยสารขึ้นรถ (สูงสุดไม่เกิน 170 บาท)

และแตะบัตรอีกครั้ง ตอนลง (ระบบจะคืนเงินให้เมื่อแตะบัตรลงโดยจะคิดค่าโดยสารตามระยะทาง)

*กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนลงจากรถ*